Major Levente

Abasár, Mátra, Magyarország

Szőlőink a Mátra déli lábánál, Abasár település területein találhatóak. A birtokainknak otthont adó Sár-hegy sajátos kőzettani összetétele boraink egyedi ízvilágában is tetten érhető. A hegy a hajdani hatalmas sztratovulkán egyik mellékkrátereként alakult ki, meghatározva az anyakőzetek egyediségét: alapkőzeteink az andezit, andezittufa és piroklasztit. A szőlőtermő talajok is összetett jellegűek: barna erdőtalaj keveredik vörösagyaggal, tufás törmelékkel, málladékkal. Termőterületeink mikroteraszos művelésűek, DK-i és D-i fekvéssel.A szőlészetben és a pincemunkálatok során a lehető legcsekélyebb beavatkozásra törekszünk a környezeti terhelés minimálisra csökkentése érdekében. Teljes ökogazdálkodást folytatunk a birtok minden területén, csak saját szőlőből készítünk bort. A borászatban adalékanyagokat nem használunk: nem az ipari technológia fejlettségének a bemutatása a célunk, hanem, hogy olyan természetes és egyedi borokat készítsünk, amelynek minden ízében érezni lehet az örömmel végzett munka gyümölcsének különleges zamatát.